Odebrać dziecko z obozu Basketmania Camp mogą wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, rodzic powinien powiadomić odpowiednio wcześniej organizatora oraz kierownika obozu, przesyłając podpisaną zgodę na odbiór Dziecka przez inną osobę FORMULARZ ZGODY DO POBRANIA. Dopiero mając taką zgodę i po weryfikacji przez opiekuna podróży, Dziecko będzie mogło zostać odebrane przez inną niż rodzice osobę.