Ze względów organizacyjnych podział na pokoje dokonywany jest na około tydzień przed rozpoczęciem obozu. Brane pod uwagę są różne kryteria. Preferujemy zakwaterowanie młodszych uczestników w większych pokojach, co pozwala nam na sprawowanie nad nimi należytej, co za tym idzie częstszej kontroli. Chłopcy i dziewczynki nie mogą być razem w pokoju – dotyczy to również rodzeństwa i kuzynostwa.