Na obozie Basketmania Camp uczestników dzielimy na trzy grupy ćwiczące, które dostosowane są do wieku, warunków fizycznych oraz umiejętności koszykarskich.