Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież nie zawiera zapisów dotyczących organizacji obozów. Reguluje to rozporządzenie ministra edukacji w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, znowelizowane w 2016 roku. W myśl jego zapisów, do udziału dziecka w koloniach lub obozach nie jest potrzebne zaświadczenie od lekarza (żadnego). Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku – jedyny, jaki obowiązuje. Wzór ten jasno wskazuje, że rubryki dotyczące stanu zdrowia i przebytych szczepień ochronnych wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni, a nie lekarz.