Ze względów organizacyjnych oraz w trosce o komfort dzieci nie zalecamy odwiedzin podczas obozu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin dziecka, jednak wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kierownikiem wypoczynku.