Każdy z uczestników ma wykupione dodatkowe ubezpieczenie NNW na czas trwania obozu.